ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
.net
250,000 تومان
1 سال
250,000 تومان
1 سال
250,000 تومان
1 سال
.org
250,000 تومان
1 سال
250,000 تومان
1 سال
250,000 تومان
1 سال
.biz
140,000 تومان
1 سال
140,000 تومان
1 سال
140,000 تومان
1 سال
.info
140,000 تومان
1 سال
140,000 تومان
1 سال
140,000 تومان
1 سال
.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.co
380,000 تومان
1 سال
380,000 تومان
1 سال
380,000 تومان
1 سال
.tech
650,000 تومان
1 سال
650,000 تومان
1 سال
650,000 تومان
1 سال
.ws
210,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
.name
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
.us
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
.bz
315,000 تومان
1 سال
315,000 تومان
1 سال
315,000 تومان
1 سال
.tv
495,000 تومان
1 سال
495,000 تومان
1 سال
495,000 تومان
1 سال
.cc
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
.in
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
.asia
145,000 تومان
1 سال
145,000 تومان
1 سال
145,000 تومان
1 سال
.mobi
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
.company
105,000 تومان
1 سال
105,000 تومان
1 سال
105,000 تومان
1 سال
.center
250,000 تومان
1 سال
250,000 تومان
1 سال
250,000 تومان
1 سال
.zone
376,000 تومان
1 سال
376,000 تومان
1 سال
376,000 تومان
1 سال
.gallery
249,000 تومان
1 سال
249,000 تومان
1 سال
249,000 تومان
1 سال
.me
169,000 تومان
1 سال
169,000 تومان
1 سال
169,000 تومان
1 سال
.shop
299,000 تومان
1 سال
299,000 تومان
1 سال
299,000 تومان
1 سال
.online
470,000 تومان
1 سال
470,000 تومان
1 سال
470,000 تومان
1 سال
.store
752,000 تومان
1 سال
752,000 تومان
1 سال
752,000 تومان
1 سال
.ca
227,000 تومان
1 سال
227,000 تومان
1 سال
227,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution